Αιχμηρή βίδα Amfil TN για πάχος λαμαρίνας έως 0,7 mm