Για ακουστική αποσύνδεση επενδύσεων οροφής, ή τοίχου, με γυψοσανίδα