Οι ανθυγροπυράντοχες γυψοσανίδες Knauf DFH2 (GKFI) χρησιμοποιούνται ως επιστρώσεις συστημάτων ξηράς δόμησης σε όλες τις εσωτερικές κατασκευές με απαιτήσεις πυροπροστασίας και ανθυγρότητας.

Κατηγορία: Ετικέτα: