Αντιδονητική Αντικραδασμική βάση κλιματιστικού
Για να απαλλαγείτε για πάντα από τον θόρυβο και τους κραδασμούς του aircondition.