Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα για ανάρτηση φορτίων με υποδοχή