Οι πυράντοχες γυψοσανίδες ακτινοπροστασίας Knauf Safeboard DF (GKF) χρησιμοποιούνται σε κατασκευές ξηράς δόμησης που περιβάλλουν χώρους εξοπλισμού ακτίνων Χ για την προστασία της ακτινοβολίας.

Κατηγορία: Ετικέτα: