Οι γυψοσανίδες Knauf Thermoboard PLUS DF (GKF) χρησιμοποιούνται ως επενδύσεις πανέλων θέρμανσης και ψύξης σε συστήματα ξηράς δόμησης με απαιτήσεις πολύ υψηλής θερμικής αγωγιμότητας.

Κατηγορία: Ετικέτα: