Τα μεταλλικά προφίλ Knauf διατομής U και αντισκωριακής προστασίας C5M παράγονται κατά το πρότυπο ΕΝ 14195 και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τοίχων με Aquapanel® ή Guardex.

Η αντισκωριακή προστασία C5-M αφορά την επίδοση βάση του προτύπου DIN EN ISO 12944-2:1998-07 και του προτύπου DIN 55634-1:2018-03.