Για ασφαλή στερέωση του μεταλλικού σκελετού αναρτημένων οροφών με ντίζα