Παρέχει πολύ καλή ορατότητα.
Αξιόπιστη και αποτελεσματική προστασία κατά των λεπτών σωματιδίων.

Κατηγορία: