Κατάλληλη για καθαρισμούς σε ταράτσες και δάπεδα από παλιά μονωτικά, χρώματα, ασφαλτόπανα και άλλα σκληρά υλικά.

Κατηγορία: