Κατάλληλη για γωνιακές και σκληρές επιφάνειες.

Κατηγορία: