Ινοπλισμένη, ρητινούχα πατητή τσιμεντοκονία για τοίχους.