Ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα για αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού – Γέφυρα πρόσφυσης.