Οι θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS BT είναι σκληρές και αδιάβροχες με διαμήκεις αυλακώσεις στις δύο όψεις για καλύτερη πρόσφυση κονιαμάτων, επιχισμάτων και συγκολλητικών ουσιών και παράγονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13164 και ΕΝ 13172.