Εξηλασμένη πολυστερίνη, υψηλής απόδοσης, με λ έως 0,033 W/mK για την θερμομόνωση οροφών, δαπέδων, τοιχίων υπογείων κτλ.