Τα ελάσματα Sika® CarboDur® είναι ελάσματα εξέλασης ινών άνθρακα ενισχυμένα με πολυμερή, σχεδιασμένα για δομητική ενίσχυση κατασκευών σκυροδέματος, ξύλου, σε τοιχοποιίες, χάλυβα και σύνθετων ινοπλισμένων πολυμερών.