Προδιαμορφωμένα γωνιακά ελάσματα με ανθεκτικές στη διάβρωση ίνες άνθρακα, σχεδιασμένα ώστε να συμβάλουν στην ενίσχυση κατασκευών σκυροδέματος σε διάτμηση.