ΟΛΕΣ οι μεταλλικές κατασκευές χρειάζονται καθοδική προστασία αφου το φαινόμενο της διάβρωσης λόγω ηλεκτρόλυσης έχει πολλές πιθανότητες να εμφανιστει.

- Για την προστασία δομικών στοιχείων με αυξημένη πιθανότητα χημικής προσβολής του σκυροδέματος - Για την προστασία θεμελίωσης - Για την άμεση παθητικοποίηση διαβρωμένου οπλισμού πριν την εφαρμογή σύνθετων υλικών ενίσχυσης.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ