ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΩΝ

Σφράγιση κατασκευαστικών αρμών, διελεύσεων σωληνώσεων και μεταλλικών κατασκευών διαμέσου τοιχίων και πλακών δαπέδου, κατασκευαστικών αρμών αγωγών καλωδιώσεων, κλπ. Γύρω από διελεύσεις παντός τύπου διαμέσου σκυροδέματος

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ