Τα SikaSwell® A αποτελούν ακρυλικά προφίλ σφράγισης που διογκώνονται σε επαφή με νερό για σφράγιση κατασκευαστικών αρμών και διεισδύσεων σε κατασκευές σκυροδέματος