ΣΟΒΑΔΕΣ

Οι έτοιμοι σοβάδες εξασφαλίζουν την σωστή αναλογία των συστατικών τους, προσφύονται ισχυρά όταν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες οι οικοδομικές επιφάνειες. Εξασφαλίζουν τη διαπνοή του κτιρίου, είναι υδατοαπωθητικοί και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ