ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων του σκυροδέματος. Αναμιγνύονται με το σκυρόδεμα και βελτιώνουν τις ιδιότητες του μίγματος. Ανάλογα με τη χρήση τους χωρίζονται σε ρευστοποιητές, ελαστικοποιητές, επιταχυντές ή επιβραδυντές πήξης, σκληρυντές, στεγανοποιητές μάζας σκυροδέματος.

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ