Το SikaCem® Désactivant 2-4 είναι επιφανειακός επιβραδυντής σκυροδέματος υδατικής βάσης, για δημιουργία επιφανειών με εμφανή αδρανή σε βάθος μεταξύ 2-4mm. Το SikaCem® Désactivant 2-4 διαθέτει επιπλέον εξαιρετικά χαρακτηριστικά βελτιωτικού ωρίμανσης.