Μονής διεύθυνσης κορδόνι ινών άνθρακα από ίνες άνθρακα, που περιβάλλεται από πλαστικό περίβλημα, χρησιμοποιείται σε συστήματα ενίσχυσης ως έλασμα εγκοπής (NSM) και ως αγκύρωση των υφασμάτων SikaWrap®.