Ενός συστατικού, ελαστική μεμβράνη στεγανοποίησης, τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με μικρο-ίνες (microfibers), κατάλληλη για την στεγανοποίηση και προστασία κατασκευών από σκυρόδεμα και πιστοποιημένη για εφαρμογές στεγανοποίησης πριν την εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 14891