Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο δωμάτων Kelyfos Rooftile με Ravatherm XPS X.