Το SurfaPore™ C είναι αδιαβροχοποιητικό με ιδιαίτερα δραστική σύνθεση, βασισμένο στην νανοτεχνολογία. Προϊόν υδατικής βάσης το οποίο αναπτύχθηκε με σκοπό την αποτελεσματική αδριαβροχοποίηση και προστασία δομικών επιφανειών.