Μη συρρικνούμενο ινοπλισμένο κονίαμα ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης για επισκευή σκυροδέματος.