Ενός συστατικού, ταχείας ωρίμανσης, έγχυτο, αυτοσυμπυκνούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα (τεχνολογίας SCC) τροποποιημένο με πολυμερή, για τοπικές επισκευές βιομηχανικών δαπέδων και στοιχείων σκυροδέματος.