Σύστημα επιτόπου προσδιορισμού συγκέντρωσης χλωριόντων σε σκληρυμένο σκυρόδεμα για τον έλεγχο διάβρωσης του σιδηροπλισμού.