Σύστημα επιτόπου προσδιορισμού αλκαλικότητας (Ph 0-13) σε σκληρυμένο σκυρόδεμα για τον έλεγχο διάβρωσης του σιδηροπλισμού.