Σύστημα για επιτόπιο ποιοτικό προσδιορισμό διάβρωσης σιδηροπλισμού σε σκληρυμένο σκυρόδεμα βάση ASTM C876.