δύο διευθύνσεων πλέγμα ινών υάλου με ειδική επίστρωση, ανθεκτική σε αλκάλια. Αποτελεί μέρος του συστήματος Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας (TRM) συνδυαστικά με το κονίαμα Sika MonoTop®-722 Mur E