1-συστατικού, τσιμεντοειδές κονίαμα με πυριτική παιπάλη, τροποποιημένο με πολυμερή, για χρήση ως γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινου οπλισμού.