Ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα υψηλών αντοχών.