Ανακλαστική ελαστομερής υγρομονωτική βαφή με θερμομονωτικές ιδιότητες.