Φιλικό προς το περιβάλλον, ινοπλισμένο, ρητινούχο επισκευαστικό γεωκονίαμα υψηλών αντοχών, γρήγορης πήξης.