Ειδικό προϊόν νερού, κατάλληλο για τη μετατροπή και σταθεροποίηση της σκουριάς σε υγιές μέταλλο.