Οικολογική βελατούρα νερού για ξύλινες επιφάνειες.