Νέας γενιάς υπερρευστοποιητικό πρόσμικτο σκυροδέματος, ενδεδειγμένο για την παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος, όπου απαιτείται διατήρηση εργασιμότητας, υψηλές αντοχές και αυξημένη ανθεκτικότητα.