Το Sika® Primer-3 N είναι αστάρι 1-συστατικού, βάσεως διαλύτη.