Το MARIFLEX® PU 40 είναι ένα μονομερές ελαστομερές θιξοτροπικό, μόνιμα ελαστικό, ψυχρής εφαρμογής και ψυχρής πήξης, ενός συστατικού, με υψηλό συντελεστή ελαστομέρη πολυουρεθάνης