Η Sikasil® SG-20 είναι 1-συστατικού, ουδέτερης ωρίμανσης, δομητικών εφαρμογών συγκολλητικό σιλικόνης που συνδυάζει μηχανική αντοχή με μεγάλη ελαστικότητα. Συμμορφώνεται με το EOTA ETAG 002 και φέρει σήμανση CE. Προσφύεται εξαιρετικά σε μεγάλο εύρος υποστρωμάτων.