Ειδική αιχμηρή βίδα για γυψοσανίδες Ultraboard και Diamant