Για τη στερέωση του μεταλλικού σκελετού των ψευδοροφών και των επενδύσεων τοίχου