Για ακουστική αποσύνδεση της ανάρτησης ψευδοροφών και επενδύσεων τοίχου