Άκαμπτη ανάρτηση Νonius κλειστού τύπου για UA 50/40