Αυτοκόλλητη ανάρτηση για στερέωση ορυκτοβάμβακα σε γυψοσανίδα