Οι γυψοσανίδες Knauf Thermoboard DF (GKF) χρησιμοποιούνται ως επενδύσεις πανέλων θέρμανσης και ψύξης σε συστήματα ξηράς δόμησης με απαιτήσεις υψηλής θερμικής αγωγιμότητας.

Κατηγορία: Ετικέτα: